Παρουσίαση σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τα Μεσογειακά Οικοσυστήματα

Στα πλαίσια δικτύωσης με άλλα προγράμματα LIFE η ΕΠΠ συμμετείχε σε συνέδριο που διοργανώθηκε στις 18-20 Ιουνίου, με τίτλο «Ενίσχυση της Βιοποικιλότητας στα Μεσογειακά Οικοσυστήματα από τη Θεωρία στην Πράξη». Το συνέδριο διοργανώθηκε από το πρόγραμμα VERENIKE LIFE 09 NAT/GR/000326 "Η χρήση καινοτόμων μεθόδων και τεχνολογιών στην παραγωγή μεγάλης ποικιλίας και υψηλής ποιότητας δασικών φυταρίων για την επιτυχή εγκατάσταση δάσους και αύξηση της βιοποικιλότητας 2010-2014".

Η ΕΠΠ συμμετείχε με μία παρουσίαση που στόχο είχε να αναδείξει τη συνεισφορά των προγραμμάτων LIFE στην προώθηση της ήπιας ανάπτυξης στην Πρέσπα. Την παρουσίαση με τίτλο «Η συνεισφορά των προγραμμάτων LIFE στη συμφιλίωση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με την προστασία της βιοποικιλότητας στην Πρέσπα» μπορείτε να δείτε εδώ.