Τα κοπάδια επανήλθαν για δεύτερη χρονιά στα δάση αρκεύθου!

 

Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017

200 κατσίκια βόσκουν από τις  5 Ιουλίου 2017 στα δάση αρκεύθου στο χωριό Ψαράδες σε έκταση 2000 στρεμμάτων.

Η εγκατάσταση της κτηνοτροφίας στα δάση αρκεύθου είναι μία από τις προτεραιότητες του έργου LIFE12 NAT/GR/539 – JunEx, ώστε να αποτελέσει η βόσκηση το εργαλείο για τον έλεγχο εξάπλωσης των πλατύφυλλων ειδών.  Για να επιτευχθεί ο στόχος της διατήρησης των δασών αρκεύθου, καθαρίστηκε περιοχή 2000 στρεμμάτων με επιλεκτικές υλοτομίες πλατύφυλλων ειδών που εμπόδιζαν την ανάπτυξη των αρκεύθων, υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Δασών Φλώρινας και σε συνεργασία με τοπικούς δασικούς συνεταιρισμούς.

Επίσης, για να διευκολυνθεί η βόσκηση των κοπαδιών και να μπορέσει να περιοριστεί η ανάπτυξη των πλατυφύλλων, κατασκευάστηκε μια νέα ομβροδεξαμενή με ποτίστρες και ένα πρόχειρο μη-μόνιμο στέγαστρο. Η θέση των έργων κοντά στις περιοχές των καθαρισμών με επιλεκτικές υλοτομίες βοηθάει άλλωστε το κοπάδι που εγκαταστάθηκε, να βόσκει ελεγχόμενα στις περιοχές επέμβασης.