Το ταξίδι των Αρκεύθων, συνεχίζεται.

 

Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017

Στα πλαίσια των τριήμερων εκδηλώσεων του Τμήματος Δασοπονίας & Δ.Φ.Π. του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στο Καρπενήσι για την Παγκόσμια Ημέρα Δασών, πραγματοποιήθηκε ημερίδα, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Δρ. Γ. Φωτιάδης παρουσίασε την ερευνητική δουλειά των συνεργατών του προγράμματος LIFE12 NAT/GR/539 - JunEx με τίτλο: «Χρησιμοποιώντας τη βόσκηση σαν εργαλείο αποκατάστασης δασών: το παράδειγμα του δάσους αρκεύθου στην Πρέσπα».

Η παρουσίαση επικεντρώθηκε στην προσπάθεια της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών και του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων Υγροτόπων μέσω του προγράμματος LIFE12 NAT/GR/539 - JunEx για την επανεισαγωγή της βόσκησης στα δάση αρκεύθου ως διαχειριστικό μέτρο διατήρησης αυτών. Τα δάση αρκεύθου της Πρέσπας κινδυνεύουν από την «εισβολή» των πλατύφυλλων δέντρων, τα οποία μεγαλώνουν πιο γρήγορα και αυξάνουν τη σκίαση του εδάφους με αποτέλεσμα να κινδυνεύει τόσο η ποικιλότητα και οι λειτουργίες του δάσους, όσο και η αναγέννησή του. Με βάση τα παραπάνω, η επανεισαγωγή της βόσκησης μπορεί να ελέγξει την εξάπλωση και την κυριαρχία των πλατύφυλλων δέντρων.