Τα δάση Αρκεύθου ταξιδεύουν με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δασών

 

21 Μαρτίου 2017

Παγκόσμια Ημέρα Δασών και τα Δάση Αρκεύθου της Πρέσπας γιορτάζουν την ιδιαίτερη αυτή ημέρα, ταξιδεύοντας  μαζί με το πρόγραμμα LIFE12 NAT/GR/539 - JunEx. Στα πλαίσια της  ημέρας αυτής, φορείς και οργανώσεις από όλες τις χώρες της Μεσογείου γιορτάζουν σήμερα την 5η εβδομαδιαία διοργάνωση για τα Μεσογειακά Δάση στην πόλη Αγκαντίρ του Μαρόκου.

Στην συνάντηση, εκπροσωπείται και η Πρέσπα, αναδεικνύοντας τα δάση Αρκεύθου και παρουσιάζοντας τις δράσεις αποκαταστάσεις του συγκεκριμένου οικότοπου που υλοποιούνται στα πλαίσια του προγράμματος LIFE-JunEx (http://www.junex.gr/index.php/el/). Η συνάντηση έχει ως σκοπό να φέρει εκπροσώπους φορέων, οργανώσεων και κρατών μαζί για να ανταλλάξουν απόψεις στο θέμα της αποκατάστασης του τοπίου και των δασών της Μεσογείου, τα οποία υποβαθμίζονται ή απειλούνται από την ξηρασία, την κλιματική αλλαγή και της μη ορθές διαχειριστικές πρακτικές. Το πρόγραμμα για την αποκατάσταση των δασών αρκεύθου της Πρέσπας θα παρουσιαστεί σήμερα σε παράλληλη συνάντηση μαζί με άλλα τρία προγράμματα που είναι μέρος του δικτύου για τα δάση Υψηλής Οικολογικής αξίας τη Μεσογείου- δίκτυο MEDFORVAL(http://medforval.aifm.org/en).

Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, με τη υποστήριξη των αρμόδιων φορέων θέλει να αναδείξει, μέσα από το πρόγραμμα LIFE–JunEx, ότι η δασοπονία και η κτηνοτροφία στην Πρέσπα, είναι πρακτικές που μπορούν να αποτελέσουν λύση στο πρόβλημα της υποβάθμισης των δασών αρκεύθου της περιοχής.