Παρουσίαση του προγράμματος LIFE12 NAT/GR/539 – JunEx σε συνέδριο οικολογίας στην Οχρίδα

Από τις 19 έως και τις 22 Οκτωβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε στην Οχρίδα το 5Ο Συνέδριο Οικολόγων της πρώην Γιουγκοσλαβικής  Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Ένα συνέδριο κατά τη διάρκεια του οποίου, δόθηκε η ευκαιρία σε ένα πλήθος επιστημόνων να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες πάνω σε θέματα οικολογίας, διαχείρισης  και περιβάλλοντος.

 

Η θεματολογία του συνεδρίου περιελάμβανε έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στην ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής, καθώς και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το JunEx συμμετείχε δυναμικά με 3 αναρτημένες ανακοινώσεις για τα μοναδικά δάση των Αρκεύθων της Πρέσπας.

Οι αναρτημένες ανακοινώσεις είχαν ως θέμα τους την αξιολόγηση των δασοκομικών χαρακτηριστικών που επηρεάζουν την κατάσταση διατήρησης των Αρκεύθων της Πρέσπας, τις προσδιορισμένες απειλές και τα μέτρα διαχείρισης για τον οικότοπο προτεραιότητας 9562 στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών, αλλά και πιο εξειδικευμένα θέματα, όπως αυτό της βιωσιμότητας των εμβρύων (βλάστησης και βιωσιμότητας των σπόρων) του είδους των Αρκεύθων της Διασυνοριακής Πρέσπας.

 

Δείτε εδώ τις σχετικές αναρτημένες ανακοινώσεις: