Παρουσίαση του έργου JunEx σε συνάντηση εργασίας για τη διαχείριση μεσογειακών δασών σε περιοχές του Natura 2000

 

Το έργο JunEx ήταν ένα από τα τρία ελληνικά έργα αποκατάστασης δασικών οικοσυστημάτων που παρουσιάσθηκαν στη συνάντηση εργασίας για τη διαχείριση μεσογειακών δασών σε περιοχές του Natura 2000 που πραγματοποιήθηκε στις 9-11 Μαΐου 2016 στο Περιφερειακό Φυσικό Πάρκο  Luberon της Γαλλίας.

 

Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο του Μεσογειακού σκέλους της Βιογεωγραφικής Διαδικασίας που έχει σαν σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη συνεργασιών για τη διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000

Κεντρικό θέμα της συνάντησης ήταν η διαχείριση των αρχέγονων (old growth) δασών της Μεσογείου και τα ζητήματα συνδεσιμότητάς τους σε επίπεδο τοπίου. Η διατήρηση και αποκατάσταση των αρχέγονων δασών απασχολεί έντονα τις χώρες της Δυτικής Μεσογείου και τα ειδικότερα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν σε μεθόδους έρευνας και αξιολόγησης της οικολογικής κατάστασης των δασών αυτών, σε κατάλληλους δασοκομικούς χειρισμούς για τη διατήρηση και αύξηση της αξίας τους για τη βιοποικιλότητα, αλλά και στη συμβολή των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 όσον αφορά στη συνδεσιμότητα μεταξύ των φυσικών οικοσυστημάτων.

Η παρουσίαση έγινε από τον Πέτρο Κακούρο, Δρ. Δασολόγο στο Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων, εταίρο του έργου JunEx στην ενότητα «Διαχείριση δασών για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας».

Περισσότερα στο δικτυακό τόπο της Μεσογειακής Βιογεωγραφικής Διαδικασίας http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/events/events-upcoming/255_workshop_on_ecological_connectivity_in_mediterranean_forests_en.htm