1η συνάντηση του δικτύου MEDFORVAL για τα Μεσογειακά δάση υψηλής οικολογικής αξίας

Την εβδομάδα 20 – 24 Ιουλίου 2015, η ΕΠΠ συμμετείχε στην 1η συνάντηση του νεοσύστατου δικτύου για τα δάση υψηλής οικολογικής αξίας της Μεσογείου, που ονομάστηκε MEDFORVAL και συντονίζεται από την οργάνωση AIFM. 

Το δίκτυο MEDFORVAL συστήθηκε στο πλαίσιο τριετούς προγράμματος που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα MAVA με σκοπό να φέρει σε επαφή τους φορείς, κρατικούς ή μη, που εργάζονται σε τύπους δασών της Μεσογείου με μεγάλη οικολογική σημασία. Μέσα από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειριών και γνώσεων οι φορείς θα δράσουν συντονισμένα για την προστασία, διαχείριση και την αποκατάσταση τους. Η Πρέσπα συμμετέχει στο δίκτυο αυτό μέσω του προγράμματος LIFE+JunEx που συντονίζει η ΕΠΠ και αφορά τα σπάνια Ελληνικά Δάση Αρκεύθου (τύπος οικοτόπου προτεραιότητας 9562). 

Στην πρώτη αυτή συνάντηση συμμετείχαν 15 εκπρόσωποι διαφορετικών τύπων δασών από 15 περιοχές της Μεσογείου που παρουσίασαν τον τόπο τους, την οικολογική του αξία, τις δραστηριότητες προστασίας και διατήρησης και τους κινδύνους που διατρέχουν. Ακόμη, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που επισημάνθηκαν, τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες κάθε περιοχής, τα μέλη του δικτύου έθεσαν τις προτεραιότητες για τη δραστηριότητα που θα αναπτύξει το δίκτυο τα επόμενα τρία χρόνια.

Η επόμενη συνάντηση του δικτύου θα πραγματοποιηθεί στην Πρέσπα το επόμενο καλοκαίρι.