4η συνάντηση φορέων για τα δάση της Μεσογείου και το δίκτυο MEDFORVAL

Την εβδομάδα 17-20 Μαρτίου 2015, η ΕΠΠ συμμετείχε στην 4η συνάντηση φορέων για τα δάση της Μεσογείου με θέμα «Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης: ο ρόλος των Μεσογειακών δασών σε μια πράσινη οικονομία». Σκοπός αυτών των συναντήσεων είναι να φέρνει κοντά τους φορείς ανά την Μεσόγειο, όπως υπουργεία, δασαρχεία, ΜΚΟ, Εθνικά Πάρκα, Πανεπιστημιακούς, ανεξάρτητους ερευνητές, αλλά και δασοπόνους, δασεργάτες και να ανταλλάσουν γνώσεις, εμπειρίες και πρακτικές που μπορούν να ωφελήσουν την ανάπτυξη και προστασία των δασών της Μεσογείου.

Το θέμα της 4ης κατά σειρά συνάντησης σχετιζόταν κυρίως με την πράσινη οικονομία, δηλαδή πως τα παράγωγα των δασών μπορούν μέσα από ορθές πρακτικές να βελτιώσουν και να βοηθήσουν στην βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνιών που στηρίζονται οικονομικά σε αυτά, αλλά παράλληλα να βοηθήσουν την προστασία των ίδιων των δασικών οικοσυστημάτων. Στα πλαίσια των συνεργασιών που δημιουργούνται μέσα από αυτές τις συναντήσεις, η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, παρουσίασε το πρόγραμμα LIFE+JuEx για την αποκατάσταση και διατήρηση των δασών αρκεύθου στην Πρέσπα, με σκοπό να αποτελέσει έναν από τους τύπους δασών της Μεσογείου που θα πλαισιώσουν το νεοσύστατο δίκτυο MEDFORVAL που αφορά τα Μεσογειακά δάση υψηλής οικολογικής αξίας. Το δίκτυο συντονίζεται από την οργάνωση AIFM και έχει σκοπό να φέρει σε επαφή τους φορείς που δρουν σε τύπους δασών της Μεσογείου με υψηλή οικολογική αξία ώστε να ανταλλάξουν τεχνογνωσία, εμπειρία και γνώσεις σχετικά με την προστασία και ανάπτυξη των περιοχών που απαντώνται τα δάση αυτά. Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του προγράμματος LIFE+JuEx εδώ.