Συμμετοχή στο 8ο λιβαδοπονικό συνέδριο

Δύο εργασίες σχετικές με τα Ελληνικά Δάση Αρκεύθων στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών συμπεριλήφθηκαν στα πρακτικά του 8ου λιβαδοπονικού συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη, 1-3 Οκτωβρίου 2014.

Συγκεκριμένα το πρώτο με τίτλο «Ρύθμιση της βόσκησης ως μέτρο αποκατάστασης και διατήρησης των δασολίβαδων του Juniperus excelsae» (Μ. Βραχνάκης, Γ. Φωτιάδης, Ε. Κουτσερή, Σ. Νασιάκου και Κ. Σούτσας) και το δεύτερο «Αξιολόγηση του τύπου οικοτόπου <Ελληνικά Δάση Αρκεύθου, κωδ. *9562> στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών και προτάσεις για την ανόρθωση και διατήρησή του» (Γ. Φωτιάδης, M. Βραχνάκης, Π. Κακούρος, Ε. Κουτσερή ). Τα πρακτικά προετοιμάστηκαν πριν την έναρξη του συνεδρίου με σκοπό να συγκεντρώσουν τα επιτεύγματα της λιβαδοπονικής έρευνας τα τελευταία χρόνια. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις για τις συγκεκριμένες εργασίες. Μπορείτε να δείτε τα πρακτικά του συνεδρίου εδώ.