Συμμετοχή στo πανελλαδικό συνέδριο των κτηνοτρόφων

Η ΕΠΠ συμμετείχε με παρουσίαση στο πανελλαδικό συνέδριο που διοργάνωσε ο Σύνδεσμoς Ελλήνων Κτηνοτρόφων στην Αθήνα στις 27 Νοεμβρίου 2014. Το θέμα της παρουσίασης αφορούσε την κτηνοτροφία στις προστατευόμενες περιοχές Natura και πως μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο διαχείρισης των πολύτιμων αυτών οικοσυστημάτων.

Το πρόγραμμα JunEx, αλλά και άλλο παλιότερο πρόγραμμα της ΕΠΠ και συγκεκριμένα το LIFE2002NAT/GR/8494 που επανεισήγαγε την κτηνοτροφία δημιουργώντας νέα βοσκοτόπια, χρησιμοποιήθηκαν ως τα πιο βασικά παραδείγματα για το πώς η θεωρία γίνεται πράξη στην Πρέσπα. Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση εδώ.