Δράση E1: Κατασκευή ενημερωτικών πινακίδων

Ενημερωτικές πινακίδες με ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τις φυσικές και πολιτιστικές αξίες των Ελληνικών Δασών Αρκεύθου, αλλά και για τα επικείμενα έργα του προγράμματος, θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία του δάσους. Συνολικά θα τοποθετηθούν 8 πινακίδες σε διάσπαρτα σημεία πλησίον των υποδομών που θα κατασκευαστούν στα πλαίσια του προγράμματος, αλλά και σε κεντρικά σημεία με μεγάλη διέλευση επισκεπτών, όπως στον οικισμό των Ψαράδων. 

Δεκέμβριος 2016-Εξέλιξη δράσης

Στον πρώτο χρόνο του προγράμματος τοποθετήθηκαν 8 ενημερωτικές πινακίδες για τις φυσικές αξίες του δάσους και τα  πολιτισμικά στοιχεία που συνδέονται άμεσα με το δάσος, καθώς και τις δράσεις του προγράμματος σε κομβικά σημεία διέλευσης κατοίκων και επισκεπτών.

Δράση Ε2: Συναντήσεις

Δύο ενημερωτικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν συνολικά κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Η μία αφορά την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για τη διεξαγωγή του προγράμματος και τα έργα που θα ακολουθήσουν. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους παράγοντες υποβάθμισης του δάσους, στα μέτρα αντιμετώπισης αυτών και φυσικά στη συμμετοχή των κατοίκων στις προβλεπόμενες δράσεις διαχείρισης και προστασίας.

Δράση Ε3: Κατασκευή ιστοσελίδας και ανάπτυξη εφαρμογής για smart phone

H παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί ένα από τα παραδοτέα του προγράμματος, η οποία στην πορεία του έργου θα εμπλουτίζεται με νέα από το πρόγραμμα και άλλες σχετικές ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τα Ελληνικά Δάση Αρκεύθων. Επιπλέον, μια ειδική εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα θα παρέχει σημαντικές πληροφορίες φυσικού και πολιτιστικού χαρακτήρα στους χρήστες των τηλεφώνων, βάσει της συγκεκριμένης τοποθεσίας που θα βρίσκονται τη δεδομένη στιγμή.

Δεκέμβριος 2016-Εξέλιξη δράσης

Η δράση εξελίσσεται συνεχώς με το υπάρχον site, ενώ στην αρχική σελίδα μπορείτε να βρείτε εφαρμογή smart phone που θα σας ξεναγήσει στα δάση των αρκεύθων.

Παραδοτέα:

Δράση Ε4: Ενημερωτικό υλικό

Ποικίλο ενημερωτικό υλικό, όπως φυλλάδια και γράμματα για τους κατοίκους της περιοχής των Πρεσπών, θα ευαισθητοποιήσει το ειδικό και ευρύτερο κοινό στη σημαντικότητα των δασών, ενώ παράλληλα θα κοινοποιήσει τις δράσεις του προγράμματος και τους τρόπους συμμετοχής του κοινού στην προστασία των δασών.

Εξέλιξη δράσης

Η δράση αυτή εξελίσσεται με την έκδοση ενημερωτικού υλικού καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Στην ενότητα των παραδοτέων μπορείτε να δείτε το μέχρι στιγμής υλικό που έχει εκδοθεί στα πλαίσια του προγράμματος.

Παραδοτέα:

Δράση Ε5: Θερινό Σχολείο

Ένα δεκαήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο, που σκοπό έχει την προώθηση πρακτικών δασικής διαχείρισης με έμφαση στα Ελληνικά Δάση Αρκεύθου, θα διοργανωθεί στη διάρκεια του προγράμματος. Το σεμινάριο απευθύνεται σε ειδικούς του χώρου από την ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα, οι οποίοι εκδηλώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο θέμα της δασικής διαχείρισης, αλλά και σε ειδικούς επιστήμονες από το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και άλλα ερευνητικά κέντρα.

Δράση Ε6: Εκλαϊκευμένη αναφορά

Με την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων θα κυκλοφορήσει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή μια συνοπτική έκδοση, όπου θα παρουσιάζονται περιληπτικά το πρόγραμμα, οι στόχοι, οι δράσεις και τα αποτελέσματά του. 

Εξέλιξη Δράσης - Δεκέμβριος 2017:

Το Δεκέμβριο του 2017 ολοκληρώθηκε η εκλαϊκευμένη αναφορά (layman’s report) του έργου LIFE JunEx, συνοψίζοντας τα αποτελέσματα και τα οφέλη του έργου. Την αναφορά μπορείτε να βρείτε εδώ.

Δράση Ε7: Προώθηση του προγράμματος σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια

Το πρόγραμμα, η επιστημονική του προσέγγιση, οι πρακτικές και τα πρώτα αποτελέσματα της εφαρμογής του θα ανακοινωθούν σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια με σκοπό την γνωστοποίησή του στο ευρύ επιστημονικό κοινό. Συνολικά υπολογίζεται η συμμετοχή και παρουσίαση σε τουλάχιστον 5 συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ενημέρωση από το κάθε συνέδριο θα διατίθεται στην παρούσα ιστοσελίδα.